Interpolis Preventiewinkel

Privacy statement Interpolis/Achmea

De Interpolis Preventiewinkel is een onderdeel van Achmea Groep en Achmea B.V. is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Achmea Groep. Achmea en Interpolis zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een product of dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u naar uw ervaringen met de Interpolis Preventiewinkel te vragen en voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. In dat verband zullen uw gegevens onder meer gedeeld worden met Achmea Schadeverzekeringen N.V. voor onderzoek naar verbanden tussen preventiemaatregelen en schade. De gegevens die u op deze website achterlaat zullen niet gebruikt worden bij de afwikkeling van individuele schades of bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ons privacybeleid
Persoonsgegevens worden door de Achmea Groep, verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Achmea B.V. heeft voor ons deze persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Deze meldingen zijn te vinden met de zoeksleutel Achmea in het openbaar register op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Uw rechten
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar onderstaand adres. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich richten tot:
Interpolis Preventiewinkel
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg
(013) 462 26 22
preventiedesk@interpolis.nl
Naar boven