Interpolis Preventiewinkel
Toon prijzen:

Beschrijving

Een ongeval wordt vaak afgedaan als 'domme pech', een 'menselijke fout' of 'hoort erbij'. Ongevallen zijn echter nooit normaal. Via een Ongevalsonderzoek kunt u alle (in)directe oorzaken achterhalen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Hierdoor kunt u direct verbetermaatregelen treffen om de situatie op het werk veiliger te maken en herhaling in te toekomst te voorkomen.Wat is het?
Voor ondernemers die te maken hebben gekregen met een bijzonder ongeval of een bijna-ongeval waarvan de afloop zeer ernstig had kunnen zijn:

  • Zorg voor medewerkers en/of bezoekers 
  • Voldoen aan de voorwaarden van de Inspectie


Uit een onderzoek naar de achterliggende oorzaak of oorzaken komen knelpunten naar boven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onveilige werkcultuur, onvoldoende veiligheidsmaatregelen, foutieve procedures of grote werkdruk. Het ongevalsonderzoek wordt afhankelijk van de toedracht van het ongeval ingezet. Samen met u stellen we vast wat de behoefte is. Maatwerk dus. Er vindt altijd een gesprek plaats met u als opdrachtgever en eventuele andere directeuren van uw onderneming. Soms is een locatiebezoek met observatie nodig, of gesprekken met slachtoffers, getuigen, collega’s en overige betrokkenen. Documentatieonderzoek en contact met bedrijfsarts of Inspectie SZW kan ook onderdeel uitmaken van de aanpak.

Let op: Geen vergoeding uit ZorgActief.

Productvoordelen

  • Met een eigen ongevalsanalyse staat u sterker tegenover de Inspectie SZW (en gerechtelijke macht)
  • U laat zien dat u echt wilt investeren in verbeteringen
  • Bij toekomstige claims kunt u zich met de vastgelegde rapportages op de juiste wijze verantwoorden

Pakketinhoud

  • Onderzoek en gesprekken met directie

Technisch

  • De leverancier neemt contact met u op
  • Tijdsduur: minimaal 1 dagdeel

Prijsindicatie

  • € 146,00 excl. btw per uur 

Voorwaarden

 

Naar boven