Interpolis Preventiewinkel
Toon prijzen:

Compartimentering en kabeldoorvoer

Prijs op basis van offerte

Beschrijving

Professionele advisering over bouwkundige brandpreventie.

Bouwkundige brandpreventie voorkomt dat een beginnende brand zich snel en onvoorspelbaar binnen een gebouw uitbreidt. Compartimenteren, het isoleren van vuur en rook binnen een ruimte, beperkt de schade en kan persoonlijk letsel voorkomen.

Bij nieuwbouw blijkt vaak dat brandwerende scheidingen niet altijd voldoen aan de daarvoor geldende regels in het bouwbesluit. Ook blijkt na een jaar ongeveer 5% van de brandwerende doorvoeringen in deze scheidingen doorbroken te zijn. Daardoor verliest de brandwerende scheiding zijn functie. Wij raden u daarom aan al vanaf de bouw goed te kijken wat u kunt doen op het vlak van bouwkundige brandpreventie.

Goede inspecties en duidelijke afspraken met bijvoorbeeld installateurs spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de brandwerende scheidingen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van personen en voor de continuïteit van uw bedrijf. Laat wijzigingen in de doorvoer daarom altijd vastleggen in een logboek. Dit bespaart kosten en zorgt voor duurzame veiligheid.

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze partner Applicom.

Productvoordelen

  • Inspectie en een rapportage maken tegen een scherp tarief.
  • Duurzame, onderhoudsvrije producten.
  • U voldoet aan het gebruiksbesluit.
  • Onderhoudscontract afsluiten en de aanpassingen bijhouden in een logboek.
  • Standaard logboek conform (nieuw) bouwbesluit.

Pakketinhoud

  • Doorvoeren in brandwerende scheidingen brandwerend dichtzetten. 
  • Controle van de scheidingswand op een juiste Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (wbdbo). 
  • Inspectie volgens het bouwbesluit en het advies van de verzekeraar. 
  • Een heldere rapportage met een overzicht van de kosten nodig voor aanpassingen. 
  • Flexibele planning, representatief personeel en minimale overlast bij de uitvoering.

Voorwaarden

 

Naar boven